It's all about people and awareness
Uomo universale
Independent Filmmaker
Fine-art Photographer 
author 
Consciousness- & Recovery coach
Cees Franke is een typische homo universalis. Hij is naast bewustzijns- en herstelcoach independent filmmaker (muziekfilm “het uitgestrekte land” en documentaire “Frozen Kids”), fotograaf, maar ook dichter en ondernemer.

Installatie The Dark Night of the Soul
Momenteel werkt hij o.a. aan een boek gebaseerd op de mythologische principes van de reis van de held rondom het thema The Dark Night of the Soul: de afdaling in de onderwereld om geestelijk te kunnen groeien, een eeuwenoud archetypisch thema om tot ware zelfkennis te komen.    lees meer >

//Cees Franke is a typical homo universalis. In addition to being a consciousness and recovery coach, he is an independent filmmaker (musicfilm “This Vast land” and documentary “Frozen Kids”), a photographer, but also a poet and entrepreneur.

Installation The Dark Night of the Soul
He is currently working on a book based on the mythological principles of the hero's journey around the theme The Dark Night of the Soul: the descent into the underworld in order to grow spiritually, an ancient archetypal theme to achieve true self-knowledge. read more >
Back to Top